Saulės elektrinių prijungimas

Procesas2

Saulės energijos elektrinių prijungimo prie AB ESO tinklo sąlygų įgyvendinimas
  • Galime parengti elektros įrenginių prijungimo projektą pagal Prijungimo sąlygų techninius sprendinius;
  • Galime parengti elektrinės teleinformacijos signalų sąrašą kuris atitinka Bendrovės tipinį signalų sąrašą, kuris techninio projekto rengimo metu derinamas su AB ESO bendrove;
  • Galime įrengti teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginį (TSPĮ) su ryšio įranga, teleinformacijos signalų mainams tarp elektrinės ir Bendrovės dispečerinio centro  SCADA/DMS sistemos, kai iš DMS sistemos pusės jis turi būti valdomas IEC 60870-5-104 protokolu;
  • Galime įrengti įrangą atskiriančią objekto vidaus elektros tinklą nuo Bendrovės AB ESO skirstomųjų elektros tinklų esant avariniam režimui. Tam tikslui įrengiamas nuotolinis elektrinės įjungimo/išjungimo valdymas iš Bendrovės dispečerinio centro SCADA/DMS sistemos;
SE Mikro TSPI
  • Galime įrengti elektrinės reaktyviosios ir aktyviosios galios reguliavimo įrangą su nuotolinio valdymo galimybe iš Bendrovės dispečerinio centro SCADA/DMS sistemos pagal reikalavimus:   
  1. Elektrinės galios faktoriaus (cos φ) reguliavimas;   
  2. Reaktyviosios galios valdymas vykdomas per Q(U) algoritmą su PLC pagalba;
Palaikomi populiariausi inverterių gamintojai:

Susisiekime:

Projektų vadovas Matas Doviltis
Mob.: +37060689950
matas@elseta.com