Partneriai

ELSETA PARTNERIAI

Veiklą užsienyje siekiame vykdyti per partnerius, jei sąraše esantis partneris atstovaują mūsų produktus nurodytoje šalyje kviečiame susisiekite su jais tiesiogiai, jei partnerio sąraše neradote ar jis jums neatsako į užklausą prošome kreiptis į mus el. paštu sales@elseta.com

Aedilis integratorius Lietuvoje

AEDILIS yra inžinerinė įmonė, kuri specializuojasi pastočių automatizavimo ir pramonės automatikos infrastruktūros projektuose.

Aedilis

Elektrometal Energetyka partneris Lenkijoje

Teikia elektros energetikos sprendimus Lenkijoje. Gamina vidutinė įtampos elektros energijos skirstymo įrenginius, kurią mikroprocesoreines reles
ir valdymo sistemas.

Elektrometal Energetyka

Nourden partneris Jordanijos karalystėje

Įmonė Jordanijoje tiekiami aukštai ir vidutinei įtampai skirtus skirstymo įrenginius ir pastotes, žemos įtampos skirstomųjų įrenginių gaminius ir kitą susijusią įrangą.

NourDen

Emtele partneris Suomijoje

Inžinierinė kompanija iš Suomijos. Emtele siūlo inteltualius sprendimus: ilgalaikes paslaugų sutartis, trunkančias net iki 15 metų arba visą gyvavimo ciklą su vienu operatoriumi. Emtele prisiima visą atsakomybę už visą ryšio kanalą nuo pastotės iki valdymo sistemos ir rūpinasi įrangos pristatymu, priežiūra, bei gedimų šalinimu eksploatacijos laikotarpiu.

Emtele

Protasis mūsų parteneris Graikijoje projektams atsinaujinančioje energetikoje

PROTASISteikia įvairias ekspertines paslaugas elektros energijos gamybos įmonėms, IPP ir atsinaujinančiosios energijos sektoriui, įskaitant vertinimą, konsultavimą, inžinerinį projektavimą, bandymus, techninę priežiūrą, mokymą ir eksploatavimą, kad būtų patenkinti bet kurios elektros energijos gamybos įmonės strateginiai ir eksploataciniai reikalavimai.

Protasis

Safetrack patneris Australijos rinkoje

„Safetrack” yra gerai žinomas gamintojas ir platintojas, kurio specializacija – katodinės apsaugos, įžeminimo ir elektros kabelių sujungimo sistemos geležinkeliams, bet čia kompetencija neapsiriboja tik kabelių sujungimo sistemomis. Jie tiekia specializuotas patalpas, apšvietimą ir saugos įrangą statybų, policijos ir gelbėjimo sektoriams, teikdami aukščiausios kokybės saugą ir visapusiškus sprendimus, padedančius vykdyti gyvybiškai svarbias operacijas.

Safetrack