DLMS skaitiklių integravimas į pastotės valdymo sistemą naudojant WCCLite

Projekto apžvalga:

Produktas: ELSETA WCCLite
Objektas: Elektros pastotė

Vieta: Černivci sritis, Ukraina

Sprendimo aprašymas:

Activolt LLC yra Ivano-Frankivsko mieste įsikūrusi įmonė Ukrainoje ir teikia paslaugas elektros energetikos ir pramonės įmonėms. Bendrovė daugiausia dėmesio skiria elektros energijos skirstymo sistemos operatorių poreikiams, kurie sudaro didžiają dalį jos klientų.

Užsakovas įgyvendino 110/35 kV pastočių automatikos plėtros projektą plečiant 110/35 kV pastočių stebėjimo sistemų technines galimybes Černivci regione (Vakarų Ukrainoje). Pirmuoju projekto etapu klientas įrengė esamoms pastotėms dešimt įrenginių. Tai apima vidutinės įtampos elektros tinklo automatizavimą ir atsinaujinančių energijos šaltinių integravimą.

Kad atitiktų klientų reikalavimus, buvo suprojektuotas ir įdiegtas sprendimą, kuriame WCCLite naudojamas duomenų surinkimui iš el. energijos apskaitos skaitiklių DLMS/COSEM protokolu ir jų koncentravimui bei perdavimui Modbus TCP ir IEC 60870-5-104 protokolais. Šis sprendimas leido klientui perduoti duomenis į pastotės automatikos ir SCADA sistemas, užtikrinant veiksmingą ir patikimą elektros tinklų vietinį ir nuotolinį stebėjimą.

Klientas įvertino plačias gaminio galimybes, lanksčiai pritaikyti įvairiems poreikiams. Tam prireikė atlikti išsamią esamos infrastruktūros analizę ir nustatyti visas suderinamumo galimybes ir apribojimus.

Galiausiai, naudodami šį sprendimą, partneris padėjo klientui modernizuoti monitoringo sistemas ir integruoti atsinaujinančiuosius energijos šaltinius, į esamą infrastruktųrą, kad atitinkti keliamus reikalavimus.

1. Sprendimas – nuskaityti duomenys iš pastotėse įrengtų elektros skaitiklių per DLMS protokolą ir konvertuoti juos į „Modbus” ar bet kurį kitą pageidaujamą protokolą. Išmaniųjų skaitiklių parametrus galima matyti SCADA sistemoje, kad būtų galima geriau stebėti ir valdyti elektros tinklą.
2. Projektui įgyvendinti reikalingas ryšys su nuo 5 iki 25 elektros skaitiklių, veikiančiais per DLMS protokolą. Projekte naudoti skaitikliai Actaris SL7000 (SL 761.B0.71) ir Elgama-Elektronika (EPQS 122.08.07LL, EPQS 122.06.07LL).
3. Iš kiekvieno skaitiklio buvo reikalaujama nuskaityti 5-7 matavimus nepriklausomai nuo modelio, savybių ar duomenų struktūrų ir atiduoti unifikuotai į valdymo sistemą.
4. Naudojamų skaitiklių fizinė sąsaja buvo RS232 arba RS485, kuri užtikrina patikimą ir efektyvų duomenų perdavimą iš skaitiklių.

Su „Activolt” Ukrainoje galite susisiekti: https://activolt.ua

Dokumentacija

Daugiau informacijos apie DLMS, Modbus ir IEC 60870-5-104 protokolus, taip pat apie WCCLite ir kitų susijusių gaminių konfigūravimo galimybes rasite wiki.elseta.com. Čia rasite daug informacijos, padėsiančios geriau suprasti šias technologijas ir tai, kaip jomis galima pasinaudoti.

Susisiekite